Υπηρεσίες Διαχείρισης Social Media

Επιλέξτε το ιδανικό πακέτο διαχείρισης για την επιχείρησή σας
Περιλαμβάνεται με κάθε πακέτο
  • Δημιουργία εταιρικού προφίλ
  • Ενημέρωση πληροφοριών και στοιχείων επιχείρησης
  • Παραμετροποίηση και τοποθέτηση εικόνων
  • Δημιουργία και διαχείριση διαφημίσεων
  • Δημιουργία και οργάνωση photo albums
  • Στατιστικά στοιχεία